Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva

 

Ján Boženík
Bc. Gábor Juhász, 
Ján Belák
Ján Urbančok
Tibor Šánta
Veronika Hrnčiarová
Ing. Alžbeta Némethová,