Obsah

Poslanci obecného zastupiteľstva

Bc. Gábor Juhász

Ján Boženík

Ján Belák

Veronika Hrnčiarová

Žigmund Šuba

Ing. Alžbeta Némethová

Ján Urbančok