Menu
Obec Hronovce
ObecHronovce

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka 

tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečati ach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie: znamenie zlaté a strieborné, štítové pole modré - vo farbe rieky Hron, od ktorého je odvodené pomenovanie obce.

Erb obce Hronovce 

V modrom štíte nad strieborným zvlneným brvnom medzi striebornými odvrátenými radlicami - čerieslom a lemešom – zlatý klas, pri steble sprevádzanými štyrmi zlatými hviezdami, vpravo od päty čeriesla piata a pod lemešom šiesta zlatá hviezda.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Hronovce v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

mapa

Adresa

Obecný úrad
Levická 3
935 61 Hronovce

Kontakty

Telfón: +421 36 77 96 020
E-mail: hronovce@nextra.sk