Menu
Obec Hronovce
ObecHronovce

Evidenčný systém - krok za krokom

Začíname evidovať odpad z domácností – ako to bude fungovať?

Evidencia bude prebiehať v troch fázach – v prvej -  boli označené nádoby na odpad originálnym QR kódom. Druhá fáza – evidovanie odpadu – bude prebiehať pravidelne pri každom zbere odpadu. Tretia fáza – štatistická – bude tiež pravidelná. Poslúži nám na vyhodnotenie zozbieraných údajov a prijímanie rozhodnutí v oblasti odpadového hospodárenia našej obce.

NOVÝ EVIDENČNÝ SYSTÉM ODPADOV ELWIS – KROK ZA KROKOM

Ako bude systém fungovať?

Poverený pracovník označil vaše nádoby so zmesovým komunálnym odpadom (ďalej ZKO)trvalou nálepkou s QR kódom. Pri registrácii novej nádoby na ZKO prebehne označenie pri jej preberaní­ na obecnom úrade.

Ak je v deň zberu vaša nádoba poloprázdna, nevykladajte ju. Vyložte ju až k nasledujúcemu zberu. Vďaka tomu ušetríme peniaze za vyprázdňovanie poloprázdnych nádob. Nezabúdajte však, že do nádoby na  ZKO nepatrí bioodpad. Nezvyšujte zbytočne hmotnosť vašej nádoby a náklady na jeho odvoz a skládkovanie.

Nezabúdajte však, že do nádoby na  ZKO nepatrí bioodpad. Nezvyšujte zbytočne hmotnosť vašej nádoby a náklady na jeho odvoz a skládkovanie.

Len ak máme prehľad, môžeme vás odmeniť

Nádoby s odpadom vyložte v deň zberu pred bránu. Pracovník obce pri každom zbere načíta QR kód a zaeviduje vývoz do systému. Ak vaše nádoby s odpadom nebudú korektne označené, nebudú odvezené.

Každá zaevidovaná nádoba sa automaticky priradí k domácnosti na základe pridelených QR kódov. Vďaka tomu budeme vedieť, kde a v akom množstve odpad vzniká a informácie o produkcii odpadu z konkrétnych domácností a ostatných subjektov v samospráve.

Údaje o množstve ZKO a budeme vyhodnocovať. Poctivým triedením predídeme skládkovaniu veľkého množstva odpadu. Systém nám umožní prijať opatrenia, ktoré ušetria peniaze za vývoz a skládkovanie odpadu.

ELWIS - Pre SMART obce bez odpadu

FOTO: JRK Slovensko

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA www.menejodpadu.sk/elwis,

RSS Mapa webu Verzia pre seniorov

mapa

Adresa

Obecný úrad
Levická 3
935 61 Hronovce

Kontakty

Telfón: +421 36 77 96 020
E-mail: hronovce@nextra.sk