Menu
Obec Hronovce
ObecHronovce

Úradná tabuľa

Prerokovaný na OZ dňa 14.12.2021 č. uz. 54/2021
Vyvesené: 29. 11. 2021
Vyhodnotenie komunitného plánu sociálnych služieb obce Hronovce za rok 2021
Vyvesené: 10. 11. 2021
Schválený - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Vyvesené: 24. 9. 2021
Schválený - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021
Vyvesené: 24. 9. 2021
onsolidovaná výročná správa - Obec Hronovce za rok 2019
Vyvesené: 1. 2. 2021
Záverečný účet Obce Hronovce na rok 2019
Vyvesené: 25. 6. 2020
Záverečný účet obce Hronovce za rok 2018
Vyvesené: 4. 7. 2019
Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine
Vyvesené: 28. 2. 2022
Zámer prenajať majetok obce - Poštová 9,
Vyvesené: 30. 4. 2021
Návrh na VZN 3/2022 o určení náležitostí miestnej dane z nehnuteľností a dane za psa
Vyvesené: 29. 11. 2022 Dátum zvesenia: 15. 12. 2022
Návrh na VZN č. 4/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
Vyvesené: 29. 11. 2022 Dátum zvesenia: 15. 12. 2022
VZN č.2/2022 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
Vyvesené: 9. 9. 2022
VZN 1/2022 o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov počas volebnej kampane do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022
Vyvesené: 18. 7. 2022
Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 4/2008 zo dňa 10.06.2022
Vyvesené: 10. 6. 2022
VZN č. 2/1991 zo dňa 1.11.1991
Vyvesené: 4. 5. 2022
VZN 6/2002 zo dňa 26.11.2002
Vyvesené: 4. 5. 2022
VZN 1/2021 - O poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad
Vyvesené: 14. 12. 2021
VZN 2/2021 -o určení náležitostí miestnej dane z nehnuteľností a dane za psa
Vyvesené: 14. 12. 2021
VZN 3/2021 - prevádzkový poriadok pohrebísk na území Obce Hronovce
Vyvesené: 14. 12. 2021
VZN obce Hronovce č. 2/2018
Vyvesené: 29. 10. 2018
Vyvesené: 2. 7. 2018
VZN 1/2017 o určení náležitostí miestnej dane z nehnuteľností a dane za psa
Vyvesené: 27. 11. 2017
Vyvesené: 15. 12. 2016
Vyvesené: 10. 6. 2013
Vyvesené: 13. 12. 2012
Vyvesené: 16. 1. 2012
Vyvesené: 24. 11. 2011
Vyvesené: 21. 11. 2011
Vyvesené: 3. 11. 2011
Vyvesené: 9. 2. 2011
Vyvesené: 15. 12. 2010
Vyvesené: 15. 12. 2010
Vyvesené: 15. 12. 2010
Vyvesené: 19. 10. 2010
Vyvesené: 18. 10. 2010
Vyvesené: 14. 12. 2009
Vyvesené: 2. 9. 2009
Vyvesené: 26. 11. 2008
Vyvesené: 10. 9. 2008
Vyvesené: 31. 12. 2007
Vyvesené: 27. 5. 2007
Vyvesené: 12. 3. 2007
Schválené zmeny v rozpočte k 08.09.2022 - výdavkový časť z 30. OZ uznesenie č.: 54/2022
Vyvesené: 9. 9. 2022
Schválené zmeny v rozpočte k 08.09.2022 - príjmová časť na 30. OZ uznesením č. 54/2022
Vyvesené: 9. 9. 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022 -2024 príjmová časť schválený 02.03.2022 uznesenie č.: 7/2022
Vyvesené: 8. 2. 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022 -2024 výdavková časť schválený 02.03.2022 uz.č.: 7/2022
Vyvesené: 8. 2. 2022
Schválené zmeny v rozpočte na rok 202 0 k 23.09.2020 príjmová časť
Vyvesené: 24. 9. 2020
Schválené zmeny v rozpočte september k 23.09.2020 - výdavková časť 2020
Vyvesené: 24. 9. 2020
chválený dňa: 25.06.2020 uz.č.: 18/2020
Vyvesené: 12. 6. 2020
schválený dňa: 25.06.2020 us.č.: 18/25020
Vyvesené: 12. 6. 2020
rozpočet rok 2020 - výdavková časť
Vyvesené: 30. 1. 2020
Rozpočet rok 2020 - prímova časť
Vyvesené: 15. 1. 2020
Rozpočet na rok 2019
Vyvesené: 31. 1. 2019
Vyvesené: 1. 2. 2018
Vyvesené: 1. 2. 2017
Vyvesené: 1. 2. 2017
Vyvesené: 31. 1. 2013 Dátum zvesenia: 2. 2. 2029
Vyvesené: 29. 3. 2022 Dátum zvesenia: 31. 12. 2022
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Hronovce za rok 2018
Vyvesené: 28. 2. 2019
Interná smernica o postupe podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákov
Vyvesené: 4. 10. 2019
Zápisnica z 22. zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2021
Vyvesené: 20. 12. 2021
Zápisnica z 21.zasadnutia OZ zo dňa: 23.09.2021
Vyvesené: 30. 9. 2021
Zápisnica z 20.zasadnutia OZ zo dňa 13.07.2021
Vyvesené: 23. 7. 2021
Zápisnica z 19.zasadnutia OZ zo dňa 25.06.2021
Vyvesené: 5. 7. 2021
Zápisnica z 18. mim.zasadnutia OZ zo dňa 03.06.2021
Vyvesené: 11. 6. 2021
Zápisnica z 17.zasadnutia OZ zo dňa 20.05.2021
Vyvesené: 25. 5. 2021
Zápisnica z 16. zasadnutia OZ zo dňa 15.04.2021
Vyvesené: 19. 4. 2021
Zápisnica z 15. zasadnutia OZ dňa 16.03.2021
Vyvesené: 25. 3. 2021
Zápisnica z 13zasadnutia OZ 14.12.2020
Vyvesené: 29. 12. 2020
Zápisnica z 12.zasadnutia OZ 23.10.2020
Vyvesené: 30. 10. 2020
Zápisnica z 23.09.2020 11 zasadnutia OZ
Vyvesené: 29. 9. 2020
Zápisnica z 25.06.2020 Z 10. zasadnutia OZ
Vyvesené: 14. 7. 2020
Zápisnica z 9. zasadnutia OZ v roku 2020
Vyvesené: 18. 2. 2020
Zapisnica 8. zas. 2019
Vyvesené: 27. 12. 2019
Zapisnica 7. zas. 2019
Vyvesené: 15. 11. 2019
Zapisnica 6. zas. 2019
Vyvesené: 14. 8. 2019
Zapisnica 5. zas. 2019
Vyvesené: 28. 6. 2019
Zapisnica 4. zas. 2019
Vyvesené: 17. 4. 2019
Zapisnica 3. zas. 2019 30.01.2019
Vyvesené: 30. 1. 2019
Zapisnica z ustanovujúce 1. zas. 2018
Vyvesené: 10. 12. 2018
Záúpisnica z 2OZ
Vyvesené: 10. 12. 2018
Schválené uznesenia z 1. ust. zasadnutia OZ zo dňa 11.11.2022
Vyvesené: 16. 11. 2022
Schválené uznesenia z2. zasadnutia OZ zo dňa 11.11.2022
Vyvesené: 16. 11. 2022
Schválené uznesenia z 31. OZ zo dňa 06.10.2022
Vyvesené: 12. 10. 2022
Schválené uznesenia z 30. OZ zo dňa 08.09.2022
Vyvesené: 9. 9. 2022
Schválené uznesenia z 30. zasadnutia OZ zo dňa 08.09.2022
Vyvesené: 9. 9. 2022
Schválené uznesenia z 30. zasadnutia OZ zo dňa 08.09.2022
Vyvesené: 9. 9. 2022
Schválené zmeny v rozpočte k 08.09.2022 - príjmová časť z 30. OZ z uznesením č.: 54/2022
Vyvesené: 9. 9. 2022
Uznesenia z 28. OZ zo dňa 10.06.2022
Vyvesené: 22. 6. 2022
Uznesenia z 27. OZ zo dňa 19.05.2022
Vyvesené: 24. 5. 2022
Uznesenie z 26. mimoriadneho OZ zo dňa 01.04.2022
Vyvesené: 5. 5. 2022
Uznesenia z 25. obecného zastupiteľstva z dňa 02.03.2022
Vyvesené: 4. 3. 2022
Uznesenie z 24. mimoriadneho zasadnutia OZ zo dňa 10.01.2022
Vyvesené: 10. 1. 2022
Schválené uznesenia OZ za rok 2021
Vyvesené: 31. 12. 2021
Schválené uznesenia za rok 2020
Vyvesené: 29. 12. 2020
uznesenia 2019
Vyvesené: 16. 12. 2019
Vyvesené: 23. 5. 2022
RSS Verzia pre seniorov

mapa

Adresa

Obecný úrad
Levická 3
935 61 Hronovce

Kontakty

Telfón: +421 36 77 96 020
E-mail: hronovce@nextra.sk