Navigácia

Obsah

Oznámenie -  Verejná vyhláška

tu ku stiahnutiu 

Rozhodnutie - Pozemkové úpravy Verejná vyhláška - Nariadenie konania o začatí pozemkových prác

k.ú. Vozokany nad Hronom lokalita MVE Vozokanytu ku stiahnutiu