Navigácia

Obsah

Späť

Návrh na VZN č. 3/2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce Hronovce č.3/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Vyvesené: 31. 7. 2019

Dátum zvesenia: 15. 8. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť