Menu
Obec Hronovce
ObecHronovce

Aktuality

Zobrazené 121-150 z 158

Návrh rozpočtu na rok 2019-výdavková časť

Dátum: 15. 1. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019-výdavková časť

Triedený zber - harmonogram zvozu na 1. štvrťrok 2019

Dátum: 12. 12. 2018

Triedený zber - harmonogram zvozu na 1. štvrťrok 2019

Termíny odvozu KO

Dátum: 11. 12. 2018

1-3 mesiac 2019

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Dátum: 6. 12. 2018

Oznámenie obce o sprístupnení zámeru navrhovanej činnosti v rámci správneho konania MŽP SR - odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Uverejnenie výsledkov volieb

Dátum: 15. 11. 2018

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

Dátum: 15. 11. 2018

Uverejnenie výsledkov volieb

Územný plán obce HRONOVCE

Dátum: 18. 10. 2018

ZMENY a DOPLNKY č.2Územný plán obce HRONOVCE

Projekt ochrany chráneného stromu/chránených stromov Hronovcecký dub

Dátum: 12. 10. 2018

Zámer pre vyhlásiť (t.j. nanovo vyhlásiť) chránený strom s pôvodným názvom "Dub letný v parku" a s novým názvom "Hronovecký dub" a vyhlásiť ochranné pásmo chráneného stromu.

Separovaný zber

Dátum: 21. 9. 2018

Harmonogram zvozu na 4. štvrťrok 2018

Komunálny odpad

Dátum: 17. 9. 2018

Termíny odvozu KO 10 - 12 mesiac 2018

Registrácia - Regisztrálás

Dátum: 24. 7. 2018

Registrácia telefónneho čísla v novom systéme obecného rozhlasu.
Regisztráció a Kozségi hangszórójának SMS rendszerébe.

Komunálny odpad

Dátum: 20. 6. 2018

Termíny odvozu KO 7-9 mesiac 2018

Separovaný zber

Dátum: 20. 6. 2018

Harmonogram zvozu na 3. štvrťrok 2018

OBECNÉ OSLAVY 09.06.2018 - FALUNAPI ŰNNEPSEG 2018.06.09

Dátum: 1. 6. 2018

OBECNÉ OSLAVY - FALUNAPI ŰNNEPSEG

Komunálny odpad 4-6

Dátum: 4. 5. 2018

Termín odvozu KO 4-6 mesiac 2018

Rozhodnutie

Dátum: 20. 3. 2018

Oznamujeme verejnosti, že Rozhodnutie "Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1" bolo doručené na obec Hronovce, dňa 20.03.2018.
Rozhodnutie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-naroky-201-1

#

Zverejnenie informačnej tabuli

Dátum: 15. 3. 2018

Projekt podporený dotáciou z MDV SR a zo ŠFRB

Triedený zber - harmonogram zvozu na 2. štvrťrok 2018

Dátum: 13. 3. 2018

Triedený zber - harmonogram zvozu na 2. štvrťrok 2018

Výzva na predkladanie ponúk na geodetické zameranie

Dátum: 22. 2. 2018

Porealizačné geodetické zameranie, zameriavacie práce a vytýčenie sietí

Triedený zber

Dátum: 18. 12. 2017

Triedený zber - harmonogram zvozu na I. štvrťrok 2018

Termín odvozu KO 1-3 mesiac 2018

Dátum: 27. 11. 2017

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2018

Triedený zber

Dátum: 5. 10. 2017

Triedený zber - Harmonogram zvozu na 4. štvrťrok 2017

Termín odvozu KO

Dátum: 5. 10. 2017

Termín odvozu KO 10 - 12 mesiac 2017

Pozvánka

Dátum: 11. 4. 2017

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2272 Vozokánsky luh do národného zoznamu území európskeho významu

Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hronovce

Dátum: 12. 10. 2016

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou"

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 05.03.2016

Dátum: 3. 12. 2015

Oznámenie

Tájékoztató

Dátum: 16. 11. 2015

Tájékoztató

Informácia pre voličov

Dátum: 16. 11. 2015

Informácia pre voličov

Upozornenie pre stavebníkov

Dátum: 18. 8. 2015

Upozornenie pre stavebníkov

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15

Dátum: 25. 2. 2015

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15

Zobrazené 121-150 z 158
RSS Verzia pre seniorov

mapa

Adresa

Obecný úrad
Levická 3
935 61 Hronovce

Kontakty

Telfón: +421 36 77 96 020
E-mail: hronovce@nextra.sk