Obsah

2019

2019
Uznesenia z 8.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach dňa 16.12.2019

Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 16.12.2019

Uznesenia z 8. zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2019.docx Stiahnuté: 27x | 18.12.2019

Uznesenia zo 7.zasasdnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach dňa 15.11.2019

Uznesenia zo 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciacj dňa 15.11.2019

Uznesenie zo 7.zasadnutia OZ v Hronovciach dňa 15.11.2019.docx Stiahnuté: 23x | 21.11.2019

Uznesenia z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 14.8.2019 

znesenia z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 14.8.2019 Uznesenia z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 14.8.2019 

Uznesenie.PDF Stiahnuté: 65x | 09.09.2019

Uznesenia z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 27.6.2019

Uznesenia z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 27.6.2019

uznesenia OZ 27.6.2019.docx Stiahnuté: 46x | 04.07.2019

Uznesenia z 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 17.04.2019

Uznesenia z 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 17.04.2019

Uznesenie.PDF Stiahnuté: 64x | 29.04.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 30.1.2019

Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 30.1.2019

Uznesenia 2019.doc Stiahnuté: 87x | 05.02.2019

2018

2019
Uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 28.9.2018

Uznesenia z 25. zasaddnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 28.9.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ.docx Stiahnuté: 112x | 03.07.2019

2018
Uznesenia z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 10.12.2018 - 13.00 hod.

Uznesenia z 2.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 10.12.2018 - 13.00 hod

uznesenia.docx Stiahnuté: 81x | 14.12.2018

Uznesenia z 1.-ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 10.12.2018

Uznesenia z 1.-ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 10.12.2018

uznesenia.docx Stiahnuté: 85x | 14.12.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 12.10.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach za dňa 12.10.2018

Uznesenia z 26. zasadnutia OZ.docx Stiahnuté: 99x | 17.10.2018

Uznesenia z 24.zasadnutia Obecného zatupiteľstva v Hronovciach dňa 29.6.2018

Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach dňa 29.6.2018

uznesenia.docx Stiahnuté: 99x | 12.07.2018

Uznesenia z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 19.4.2018

Uznesenia

Nová položka Dokument programu Microsoft Office Word.docx Stiahnuté: 131x | 15.05.2018

Uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 30.1.2018

Uznesenia OZ

Nová položka Dokument programu Microsoft Office Word.docx Stiahnuté: 124x | 15.05.2018

2017

2018
Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 14.12.2017

uznesenia

Nová položka Dokument programu Microsoft Office Word.docx Stiahnuté: 126x | 15.05.2018

2017
Uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 29.6.2017

pr..docx Stiahnuté: 196x | 23.11.2017

Uznesenia z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 16.10.2017

prázdne.docx Stiahnuté: 182x | 23.11.2017

Uznesenia z 18.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 4.5.2017

uzn....docx Stiahnuté: 213x | 09.06.2017

Uznesenie zo 17.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 22.2.2017

uzn....docx Stiahnuté: 219x | 13.03.2017

Uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 30.1.2017

uz.oz.docx Stiahnuté: 183x | 09.03.2017

2016

2017
Uznesenia z 15.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 14.12.2016

čisté.docx Stiahnuté: 211x | 24.01.2017

Stránka