Obsah

2015

2016
Uznesenia zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 29.6.2015

uz.docx Stiahnuté: 240x | 10.05.2016

Uznesenia zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 25.2.2015

prázdne.docx Stiahnuté: 209x | 25.04.2016

Uznesenia zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 1.6.2015

nové.docx Stiahnuté: 208x | 18.04.2016

Uznesenia z 9.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 15.12.2015

Uznesenia OZ

uzn.zver..docx Stiahnuté: 209x | 04.04.2016

2015
Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 20.10.2015

uznesenia

úradná tabuľa.docx Stiahnuté: 256x | 07.12.2015

Uznesenia z 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 20.4.2015

uznesenia

úradná tabuľa.docx Stiahnuté: 251x | 07.12.2015

2014

2015
Uznesenia z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 15. decembra 2014

62-uznesenie15-12-2014.pdf Stiahnuté: 278x | 25.03.2015

Uznesenia z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 22.10.2014.

57-uznesenia26oz22102014.pdf Stiahnuté: 392x | 25.03.2015

Uznesenia z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 18.8.2014.

52-uznesenia25zasadnutiaozhronovciach.pdf Stiahnuté: 335x | 25.03.2015

Uznesenia z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 28.6.2014.

54-uznesenie24oz2862014.pdf Stiahnuté: 275x | 25.03.2015

Uznesenia z 23 . zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 2.5.2014.

51-uznesenie23oz.pdf Stiahnuté: 353x | 25.03.2015

Uznesenia z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 17.2.2014

48-uznesenie22oz.pdf Stiahnuté: 284x | 25.03.2015

Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 5. decembra 2014

61-uznesenie5-12-2014.pdf Stiahnuté: 291x | 25.03.2015

Uznesenia z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 1.12.2014.

60-uznesenie1-12-2014.pdf Stiahnuté: 310x | 25.03.2015

2013

2015
Uznesenia zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 14.2.2013.

36-uznesenie-17oz.pdf Stiahnuté: 280x | 25.03.2015

Uznesenia z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 12.12.2013

46-uznesenie21oz.pdf Stiahnuté: 271x | 25.03.2015

Uznesenia z 20. – neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 30.9.2013

44-uznesenia-z20neplanovanehozasadnutiaoz.pdf Stiahnuté: 257x | 25.03.2015

Uznesenia z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 13.9.2013.

41-uznesenie19oz.pdf Stiahnuté: 256x | 25.03.2015

Uznesenia z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 7.6.2013

39-uznesenie18.pdf Stiahnuté: 330x | 25.03.2015

2012

2015
Uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hronovciach zo dňa 12.12.2012.

31-uznesenie-16-oz.pdf Stiahnuté: 281x | 25.03.2015

Stránka