Navigácia

Obsah

Stránka

Daňové priznania

Daňové priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

5. 1. 2015 Zobraziť viac

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020 - schválené 5.12.2014 uznesením č. 13/2014-15

8. 12. 2014 Zobraziť viac

Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky komunálnych volieb 2014

18. 11. 2014 Zobraziť viac

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hronovciach

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hronovciach

 VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v HRONOVCIACH

15.novembra 2014

Miestna  volebná komisia v HRONOVCIACH podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto  kandidátov:

1. Ján Belák                        42   servisný technik          Hronovce, Dlná č. 2.                       SaS

2. Zsolt  Belák                     52   podnikateľ                 Hronovce, Dlhá č. 30                SMK-MKP

3. Ružena Bendeová             57   podnikateľka              Hronovce, Železničná č.4         SMK-MKP

4. Thímea Beňová                43   admin. pracovníčka      Hronovce, Levická cesta 10.    MOST-HÍD

5. Ján Boženík                     56    mechanik                  Hronovce, Schubertova 16 .     MOST-HÍD

6. Alžbeta Császárová            58    vedúca pošty            Hronovce, Poštová č. 10           SMK-MKP

7. Silvia Gyürkiová                 49    opatrovateľka            Hronovce, Levická cesta 137.   SMK-MKP

8. Veronika Hrnčiarová,         40   admin. pracovníčka,     Hronovce, Dlhá 26.                  MOST-HÍD

9. Gábor Juhász ,Bc.             27   admin. pracovník,        Hronovce, Levická c. 65. nezávislý kandidát        

10. Alžbeta Némethová, Ing. 47  správkyňa daň. úradu   Hronovce, Dlhá č.44                 SMK-MKP

11.  Tibor Šánta                  54   súkr. podnikateľ          Hronovce, Dr.J.Zelenyáka 58.   SMK-MKP

12. Ján Urbančok                 60   vodič                        Hronovce, Fučíkova č. 5.           MOST-HÍD


V Hronovciach

Dátum: 1.10.2014

predseda volebnej komisie


1. 10. 2014 Zobraziť menej

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

1. 10. 2014 Zobraziť viac

Oznámenie

OBEC HRONOVCE

4. 9. 2014 Zobraziť viac

Oznámenie

V súlade s § 16 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady číslo 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí oznamujeme, že Obec Hronovce má k 20.8.2014 počet obyvateľov: 1486.

20. 8. 2014

Stránka