Navigácia

Obsah

Stránka

Informácia pre voličov

Informácia pre voličov

16. 11. 2015 Zobraziť viac

Upozornenie pre stavebníkov

Upozornenie pre stavebníkov

18. 8. 2015 Zobraziť viac

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15

25. 2. 2015 Zobraziť viac

Návrh rozpočtu obce Hronovce na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Hronovce na rok 2015 je zverejnený na úradnej tabuli v budove Obecného úradu Hronovce.

12. 2. 2015

Daňové priznania

Daňové priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

5. 1. 2015 Zobraziť viac

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020 - schválené 5.12.2014 uznesením č. 13/2014-15

8. 12. 2014 Zobraziť viac

Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky komunálnych volieb 2014

18. 11. 2014 Zobraziť viac

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hronovciach

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hronovciach

1. 10. 2014 Zobraziť viac

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

1. 10. 2014 Zobraziť viac

Oznámenie

OBEC HRONOVCE

4. 9. 2014 Zobraziť viac

Stránka