Navigácia

Obsah

Stránka

Informácia pre voličov

Informácia pre voličov

16. 11. 2015 Zobraziť viac

Upozornenie pre stavebníkov

Upozornenie pre stavebníkov

18. 8. 2015 Zobraziť viac

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15

25. 2. 2015 Zobraziť viac

Návrh rozpočtu obce Hronovce na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Hronovce na rok 2015 je zverejnený na úradnej tabuli v budove Obecného úradu Hronovce.

12. 2. 2015

Daňové priznania

Daňové priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

5. 1. 2015 Zobraziť viac

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020 - schválené 5.12.2014 uznesením č. 13/2014-15

8. 12. 2014 Zobraziť viac

Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky komunálnych volieb 2014
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Utorok, 18 November 2014 10:00

OBEC HRONOVCE                                           celkom   okr. č.1   okr.č.2    okr.č.3

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov        1230     392         397         441

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky             691      237         202         252

Počet odovzdaných obálok                                  691      237         202         252

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby do obecného zastupiteľstva                  660      221         188         251

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby starostu obce                                      684      234         199         251

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť                     7

Počet zvolených poslancov                                    7

 


 

POČET PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE JEDNOTLIVÝCH KANDIDÁTOV NA FUNKCIU STAROSTU OBCE PODĽA PORADIA

NA HLASOVACOM LÍSTKU:

 

 

 

Meno a priezvisko kandidáta        Politická strana alebo hnutie,           Počet platných
                                                  alebo koalícia, nezávislý kandidát           hlasov

1.   Judita Berková                      Nezávislý kandidát                                 117
2.   Róbert Csudai                       MOST-HÍD                                                403
3.   Gábor Juhász, Bc.                 Nezávislý kandidát                                 164

 

Za starostu obce Hronovce bol  zvolený

 

Róbert Csudai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

KANDIDÁTI
ktorí boli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva

v HRONOVCIACH v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 

P.č.  Meno a priezvisko         Politická strana., politické hnutie              Počet platných
                                          alebo koalícia, alebo nezávislý kandidát          hlasov

1.  Ján Boženík                                 MOST-HÍD                                             414

2.  Gábor Juhász, Bc.                       Nezávislý kandidát                              375

3.  Ján Belák                                      SaS                                                         320

4.  Ján Urbančok                              MOST-HÍD                                             319

5.  Tibor Šánta                                  SMK-MKP                                              308

6.  Veronika Hrnčiarová                  MOST-HÍD                                            300

7.  Alžbeta Némethová, Ing.           SMK-MKP                                             295

 

Náhradníci-kandidáti,ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva v Hronovciach

1.  Zsolt Belák                               SMK-MKP                                              262

2.  Alžbeta Császárová                SMK-MKP                                              207

3.  Thímea Beňová                      MOST-HÍD                                             172

4.  Ružena Bendeová                  SMK-MKP                                              168

5.  Silvia Gyürkiová                      SMK-MKP                                              128

 

v Hronovciach, dňa 18.11.2014 
predseda miestnej volebnej komisie


18. 11. 2014 Zobraziť menej

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hronovciach

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hronovciach

1. 10. 2014 Zobraziť viac

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

1. 10. 2014 Zobraziť viac

Oznámenie

OBEC HRONOVCE

4. 9. 2014 Zobraziť viac

Stránka