Navigácia

Obsah

Stránka

Výrub dreviny - oznámenie o začatí konania

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k.ú. Domaša Hronovce

23. 10. 2019 Zobraziť viac

Termín odvozu KO

Termíny odvoz KO 4.Q 2019

4. 10. 2019 Zobraziť viac

Separovaný zber

Separovaný zber - 4. štvrťrok 2019

17. 9. 2019 Zobraziť viac

Vývoz TKO

Vývoz TKO za 4 Q.

16. 9. 2019 Zobraziť viac

Verejná vyhláška

Výzva na odstránenie resp. okliesnenie stromov, drevín resp. iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky energetických zariadení.

13. 9. 2019 Zobraziť viac

Výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania - k.ú. Čajakovo - Hronovce

8. 8. 2019 Zobraziť viac

Africký mor ošípaných

Dôležité upozornenie ohľadom afrického moru ošípaných

6. 8. 2019 Zobraziť viac

Oznam o konaní vo veci vydanie súhlasu na výrub

Oznam o konaní vo veci vydanie súhlasu na výrub

27. 6. 2019 Zobraziť viac

Triedený zber - harmonogram zvozu na 3. štvrťrok 2019

Triedený zber - harmonogram zvozu na 3. štvrťrok 2019

20. 6. 2019 Zobraziť viac

Termín odvozu KO 7-9 mesiac 2019

Termín odvozu KO 7-9 mesiac 2019

20. 6. 2019 Zobraziť viac

Stránka