Navigácia

Obsah

Stránka

Projekt ochrany chráneného stromu/chránených stromov Hronovcecký dub

Zámer pre vyhlásiť (t.j. nanovo vyhlásiť) chránený strom s pôvodným názvom "Dub letný v parku" a s novým názvom "Hronovecký dub" a vyhlásiť ochranné pásmo chráneného stromu.

12. 10. 2018 Zobraziť viac

Separovaný zber

Harmonogram zvozu na 4. štvrťrok 2018

21. 9. 2018 Zobraziť viac

Komunálny odpad

Termíny odvozu KO 10 - 12 mesiac 2018

17. 9. 2018 Zobraziť viac

Registrácia - Regisztrálás

Registrácia telefónneho čísla v novom systéme obecného rozhlasu.
Regisztráció a Kozségi hangszórójának SMS rendszerébe.

24. 7. 2018 Zobraziť viac

Separovaný zber

Harmonogram zvozu na 3. štvrťrok 2018

20. 6. 2018 Zobraziť viac

Komunálny odpad

Termíny odvozu KO 7-9 mesiac 2018

20. 6. 2018 Zobraziť viac

OBECNÉ OSLAVY 09.06.2018 - FALUNAPI ŰNNEPSEG 2018.06.09

OBECNÉ OSLAVY - FALUNAPI ŰNNEPSEG

1. 6. 2018 Zobraziť viac

Komunálny odpad 4-6

Termín odvozu KO 4-6 mesiac 2018

4. 5. 2018 Zobraziť viac

Rozhodnutie

Oznamujeme verejnosti, že Rozhodnutie "Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1" bolo doručené na obec Hronovce, dňa 20.03.2018.
Rozhodnutie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-naroky-201-1

20. 3. 2018

Zverejnenie informačnej tabuli

Zverejnenie informačnej tabuliProjekt podporený dotáciou z MDV SR a zo ŠFRB

15. 3. 2018

Stránka