Navigácia

Obsah

Stránka

Termín odvozu TK

TKO 4-6 mesiac 2019

5. 4. 2019 Zobraziť viac

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmet dražby: Rodinný dom, s.č. 243, p.č.802/12, k.ú. Domaša

17. 1. 2019 Zobraziť viac

Návrh rozpočtu na rok 2019-výdavková časť

Návrh rozpočtu na rok 2019-výdavková časť

15. 1. 2019 Zobraziť viac

Návrh rozpočtu na rok 2019-príjmová časť

Návrh rozpočtu na rok 2019-príjmová časť

15. 1. 2019 Zobraziť viac

Triedený zber - harmonogram zvozu na 1. štvrťrok 2019

Triedený zber - harmonogram zvozu na 1. štvrťrok 2019

12. 12. 2018 Zobraziť viac

Termíny odvozu KO

1-3 mesiac 2019

11. 12. 2018 Zobraziť viac

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Oznámenie obce o sprístupnení zámeru navrhovanej činnosti v rámci správneho konania MŽP SR - odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

6. 12. 2018 Zobraziť viac

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

15. 11. 2018 Zobraziť viac

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

15. 11. 2018 Zobraziť viac

ZMENY a DOPLNKY č.2

Územný plán obce HRONOVCE

18. 10. 2018 Zobraziť viac

Stránka