Navigácia

Obsah

Stránka

Nariadenie krízového štábu 3/2020

Nariadenie krízového štábu 3/2020 - uzavretie materskej školy - Óvoda

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Nariadenie krízového štábu 2/2020

Nariadenie krízového štábu 2/2020 - dodržiavanie hygienických predpisov

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Nariadenie krízového štábu 1/2020

Nariadenie krízového štábu 1/2020 - Zákaz bohoslužieb

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Zvolanie krízového štábu

Zvolanie krízového štábu

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Vozokany nad Hronom

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Vozokany nad Hronom

12. 3. 2020 Zobraziť viac

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Pohronský Ruskov

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Pohronský Ruskov

12. 3. 2020 Zobraziť viac

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Čajakovo

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania - k. ú. Čajakovo

12. 3. 2020 Zobraziť viac

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e/ zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9. 3. 2020 Zobraziť viac

Informácia o úrovni vytriedeniea komunálnych odpadov za rok 2019

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

26. 2. 2020 Zobraziť viac

Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02.03.2020, 04.03.2020, 05.03.2020

26. 2. 2020 Zobraziť viac

Stránka