Navigácia

Obsah

Zoznam odberných miest testovania  COVID 19 - antigenových testov  kraj Nitra Zoznam odberných miest

Vestník vlády od 02.02.2021.pdf (194.17 kB)

Správy

prvá
z 4
posledná

Návrh rozpočtu na rok 2019-výdavková časť

Návrh rozpočtu na rok 2019-výdavková časť celý text

ostatné | 15. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Triedený zber - harmonogram zvozu na 1. štvrťrok 2019

Triedený zber - harmonogram zvozu na 1. štvrťrok 2019 celý text

ostatné | 12. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Termíny odvozu KO

1-3 mesiac 2019 celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Oznámenie obce o sprístupnení zámeru navrhovanej činnosti v rámci správneho konania MŽP SR - odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie celý text

ostatné | 6. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb celý text

ostatné | 15. 11. 2018 | Autor: Správce Webu

ZMENY a DOPLNKY č.2

Územný plán obce HRONOVCE celý text

ostatné | 18. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Projekt ochrany chráneného stromu/chránených stromov Hronovcecký dub

Zámer pre vyhlásiť (t.j. nanovo vyhlásiť) chránený strom s pôvodným názvom "Dub letný v parku" a s novým názvom "Hronovecký dub" a vyhlásiť ochranné pásmo chráneného stromu. celý text

ostatné | 12. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber

Harmonogram zvozu na 4. štvrťrok 2018 celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Komunálny odpad

Termíny odvozu KO 10 - 12 mesiac 2018 celý text

ostatné | 17. 9. 2018 | Autor: Správce Webu

Registrácia - Regisztrálás

Registrácia telefónneho čísla v novom systéme obecného rozhlasu.
Regisztráció a Kozségi hangszórójának SMS rendszerébe. celý text

ostatné | 24. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Komunálny odpad

Termíny odvozu KO 7-9 mesiac 2018 celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Separovaný zber

Harmonogram zvozu na 3. štvrťrok 2018 celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

OBECNÉ OSLAVY 09.06.2018 - FALUNAPI ŰNNEPSEG 2018.06.09

OBECNÉ OSLAVY - FALUNAPI ŰNNEPSEG celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Komunálny odpad 4-6

Termín odvozu KO 4-6 mesiac 2018 celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie

Oznamujeme verejnosti, že Rozhodnutie "Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1" bolo doručené na obec Hronovce, dňa 20.03.2018.
Rozhodnutie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-naroky-201-1 celý text

ostatné | 20. 3. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Zverejnenie informačnej tabuli

Projekt podporený dotáciou z MDV SR a zo ŠFRB celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Triedený zber - harmonogram zvozu na 2. štvrťrok 2018

Triedený zber - harmonogram zvozu na 2. štvrťrok 2018 celý text

ostatné | 13. 3. 2018 | Autor: Správce Webu

Výzva na predkladanie ponúk na geodetické zameranie

Porealizačné geodetické zameranie, zameriavacie práce a vytýčenie sietí celý text

ostatné | 22. 2. 2018 | Autor: Správce Webu

Triedený zber

Triedený zber - harmonogram zvozu na I. štvrťrok 2018 celý text

ostatné | 18. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Termín odvozu KO 1-3 mesiac 2018

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2018 celý text

ostatné | 27. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Triedený zber

Triedený zber - Harmonogram zvozu na 4. štvrťrok 2017 celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Termín odvozu KO

Termín odvozu KO 10 - 12 mesiac 2017 celý text

ostatné | 5. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Pozvánka

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2272 Vozokánsky luh do národného zoznamu území európskeho významu celý text

ostatné | 11. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hronovce

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou" celý text

ostatné | 12. 10. 2016 | Autor: Správce Webu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - 05.03.2016

Oznámenie celý text

ostatné | 3. 12. 2015 | Autor: Správce Webu

Tájékoztató

Tájékoztató celý text

ostatné | 16. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Informácia pre voličov

Informácia pre voličov celý text

ostatné | 16. 11. 2015 | Autor: Správce Webu

Upozornenie pre stavebníkov

Upozornenie pre stavebníkov celý text

ostatné | 18. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15 celý text

ostatné | 25. 2. 2015 | Autor:
prvá
z 4
posledná