Navigácia

Obsah

Stránka

Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hronovce

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou"

12. 10. 2016 Zobraziť viac

Tájékoztató

Tájékoztató

16. 11. 2015 Zobraziť viac

Informácia pre voličov

Informácia pre voličov

16. 11. 2015 Zobraziť viac

Upozornenie pre stavebníkov

Upozornenie pre stavebníkov

18. 8. 2015 Zobraziť viac

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (B) č. 12/001/15

25. 2. 2015 Zobraziť viac

Návrh rozpočtu obce Hronovce na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Hronovce na rok 2015 je zverejnený na úradnej tabuli v budove Obecného úradu Hronovce.

12. 2. 2015

Daňové priznania

Daňové priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.

5. 1. 2015 Zobraziť viac

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020 - schválené 5.12.2014 uznesením č. 13/2014-15

8. 12. 2014 Zobraziť viac

Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky komunálnych volieb 2014

18. 11. 2014 Zobraziť viac

Stránka