Navigácia

Obsah

Stránka

Oznámenie

Oznámenie o 4. riadnom verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva

15. 4. 2019 Zobraziť viac

Separovaný zber

Separovaný zber za 2. štvrťrok 2019

5. 4. 2019 Zobraziť viac

Termín odvozu TK

TKO 4-6 mesiac 2019

5. 4. 2019 Zobraziť viac

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

Predmet dražby: Rodinný dom, s.č. 243, p.č.802/12, k.ú. Domaša

17. 1. 2019 Zobraziť viac

Návrh rozpočtu na rok 2019-výdavková časť

Návrh rozpočtu na rok 2019-výdavková časť

15. 1. 2019 Zobraziť viac

Návrh rozpočtu na rok 2019-príjmová časť

Návrh rozpočtu na rok 2019-príjmová časť

15. 1. 2019 Zobraziť viac

Triedený zber - harmonogram zvozu na 1. štvrťrok 2019

Triedený zber - harmonogram zvozu na 1. štvrťrok 2019

12. 12. 2018 Zobraziť viac

Termíny odvozu KO

1-3 mesiac 2019

11. 12. 2018 Zobraziť viac

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Oznámenie obce o sprístupnení zámeru navrhovanej činnosti v rámci správneho konania MŽP SR - odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

6. 12. 2018 Zobraziť viac

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

15. 11. 2018 Zobraziť viac

Stránka