Navigácia

Obsah

Stránka

Usmernenie hlavého hygienika SR

Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v slivislosti
s ochorenim COVID-l9 spôsobeným koronavfrusom SARS-CoV-2

20. 3. 2020 Zobraziť viac

Čo robiť ak ste chorý.

Čo robiť ak ste chorý.

19. 3. 2020 Zobraziť viac

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška-opatrenie na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Nariadenie krízového štábu 5/2020

Nariadenie krízového štábu 5/2020 - zvýšené opatrenia

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Súhrn opatrení NR SR

Súhrn opatrení NR SR prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Nariadenie krízového štábu 4/2020

Nariadenie krízového štábu 4/2020 - obmedzené úradné hodiny Oú Hronovce

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Nariadenie krízového štábu 3/2020

Nariadenie krízového štábu 3/2020 - uzavretie Materskej školy - Óvoda - v maďarskom jazyku

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Nariadenie krízového štábu 3/2020

Nariadenie krízového štábu 3/2020 - uzavretie materskej školy - Óvoda

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Nariadenie krízového štábu 2/2020

Nariadenie krízového štábu 2/2020 - dodržiavanie hygienických predpisov

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Stránka