Navigácia

Obsah

Stránka

Triedený zber - harmonogram zvozu na 1. štvrťrok 2019

Triedený zber - harmonogram zvozu na 1. štvrťrok 2019

12. 12. 2018 Zobraziť viac

Termíny odvozu KO

1-3 mesiac 2019

11. 12. 2018 Zobraziť viac

Predĺženie širokorozchodnej železničnej trate na území Slovenska s prepojením na územie Rakúska

Oznámenie obce o sprístupnení zámeru navrhovanej činnosti v rámci správneho konania MŽP SR - odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

6. 12. 2018 Zobraziť viac

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

15. 11. 2018 Zobraziť viac

Uverejnenie výsledkov volieb

Uverejnenie výsledkov volieb

15. 11. 2018 Zobraziť viac

ZMENY a DOPLNKY č.2

Územný plán obce HRONOVCE

18. 10. 2018 Zobraziť viac

Projekt ochrany chráneného stromu/chránených stromov Hronovcecký dub

Zámer pre vyhlásiť (t.j. nanovo vyhlásiť) chránený strom s pôvodným názvom "Dub letný v parku" a s novým názvom "Hronovecký dub" a vyhlásiť ochranné pásmo chráneného stromu.

12. 10. 2018 Zobraziť viac

Separovaný zber

Harmonogram zvozu na 4. štvrťrok 2018

21. 9. 2018 Zobraziť viac

Komunálny odpad

Termíny odvozu KO 10 - 12 mesiac 2018

17. 9. 2018 Zobraziť viac

Registrácia - Regisztrálás

Registrácia telefónneho čísla v novom systéme obecného rozhlasu.
Regisztráció a Kozségi hangszórójának SMS rendszerébe.

24. 7. 2018 Zobraziť viac

Stránka