Navigácia

Obsah

Stránka

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v celom katastrálnom území okresu Levicu

6. 4. 2020 Zobraziť viac

Separovaný zber za 2. štvrťrok 2020

Harmonogram odvozu triedeného odpadu - 2. štvrťrok 2020

2. 4. 2020 Zobraziť viac

Usmernenie hlavého hygienika SR

Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v slivislosti
s ochorenim COVID-l9 spôsobeným koronavfrusom SARS-CoV-2

20. 3. 2020 Zobraziť viac

Čo robiť ak ste chorý.

Čo robiť ak ste chorý.

19. 3. 2020 Zobraziť viac

Verejná vyhláška

Verejná vyhláška-opatrenie na predchádzanie vzniku a šírenia prenosného ochorenia
13. 3. 2020 Zobraziť menej

Nariadenie krízového štábu 5/2020

Nariadenie krízového štábu 5/2020 - zvýšené opatrenia

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Súhrn opatrení NR SR

Súhrn opatrení NR SR prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Nariadenie krízového štábu 4/2020

Nariadenie krízového štábu 4/2020 - obmedzené úradné hodiny Oú Hronovce

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Nariadenie krízového štábu 3/2020

Nariadenie krízového štábu 3/2020 - uzavretie Materskej školy - Óvoda - v maďarskom jazyku

13. 3. 2020 Zobraziť viac

Stránka