Navigácia

Obsah


Obecné zastupiteľstvo

Oznamy

Všeobecne záväzné nariadenie

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/201115.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronovce č. 1/2016 zo dňa 30.9.2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom pôsobiacim na území obce Hronovce03.10.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronovce č. 2/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane počas volieb do NR SR dňa 5.3.201617.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronovce č. 3/2015 o určovaní súpisných čísiel a orientačných čísiel na území obce Hronovce17.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronovce č. 4/2015 o určení náležitostí miestnej dane z nehnuteľností a dane za psa17.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronovce číslo 5/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad17.12.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronovce č. 1/2015 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi obcou Hronovce16.06.2015
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronovce č. 4/2014 o Dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 201515.12.2014
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce23.10.2014
Všeobecné záväzné nariadenie obce Hronovce č. 3/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane počas volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 15.novembra 2014.20.08.2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronovce č. 2/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane počas volieb do Európskeho parlamentu dňa 24.5.2014.02.05.2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronovce č. 1/2014 o určovaní cien za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Hronovce a o výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve Obce Hronovce.18.02.2014
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hronovce č. 4/2013 o Dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 201413.12.2013
VZN č. 2/201310.06.2013
VZN č. 2/201213.12.2012
VZN 1/201216.01.2012
VZN 3/201124.11.2011
VZN 2/201121.11.2011
VZN 5/200803.11.2011
VZN 1/201109.02.2011
VZN 5/201015.12.2010
VZN 4/201015.12.2010
VZN 3/201015.12.2010
VZN 2/201019.10.2010
VZN 1/201018.10.2010
VZN 3/200914.12.2009
VZN 2/200902.09.2009
VZN 6/200826.11.2008
VZN 4/200810.09.2008
VZN 5/200731.12.2007
VZN 3/200727.05.2007
VZN 1/200712.03.2007