Navigácia

Obsah

Stránka

Z technických príčin bude obecný úrad dňa 30.04.2018 zatvorený.

Z technických príčin bude obecný úrad dňa 30.04.2018 zatvorený.

25. 4. 2018

Termíny odvozu KO

Termíny odvozu KO 4-6 mesiac 2018
23. 3. 2018 Zobraziť menej

Rozhodnutie

Oznamujeme verejnosti, že Rozhodnutie "Zmena strategického dokumentu Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020, verzia 1.1" bolo doručené na obec Hronovce, dňa 20.03.2018.
Rozhodnutie je zverejnené aj na webovom sídle ministerstva:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-naroky-201-1

20. 3. 2018

Zverejnenie informačnej tabuli

Zverejnenie informačnej tabuliProjekt podporený dotáciou z MDV SR a zo ŠFRB

15. 3. 2018

Triedený zber - harmonogram zvozu na 2. štvrťrok 2018

Triedený zber - harmonogram zvozu na 2. štvrťrok 2018

13. 3. 2018 Zobraziť viac

Výzva na predkladanie ponúk na geodetické zameranie

Porealizačné geodetické zameranie, zameriavacie práce a vytýčenie sietí

22. 2. 2018 Zobraziť viac

Triedený zber

Triedený zber - harmonogram zvozu na I. štvrťrok 2018

18. 12. 2017 Zobraziť viac

Termín odvozu KO 1-3 mesiac 2018

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2018

27. 11. 2017 Zobraziť viac

Termín odvozu KO

Termín odvozu KO 10 - 12 mesiac 2017

5. 10. 2017 Zobraziť viac

Triedený zber

Triedený zber - Harmonogram zvozu na 4. štvrťrok 2017

5. 10. 2017 Zobraziť viac

Stránka