Navigácia

Obsah

Stránka

Zverejnenie informačnej tabuli

Zverejnenie informačnej tabuliProjekt podporený dotáciou z MDV SR a zo ŠFRB

15. 3. 2018

Triedený zber - harmonogram zvozu na 2. štvrťrok 2018

Triedený zber - harmonogram zvozu na 2. štvrťrok 2018
13. 3. 2018 Zobraziť menej

Výzva na predkladanie ponúk na geodetické zameranie

Porealizačné geodetické zameranie, zameriavacie práce a vytýčenie sietí

22. 2. 2018 Zobraziť viac

Triedený zber

Triedený zber - harmonogram zvozu na I. štvrťrok 2018

18. 12. 2017 Zobraziť viac

Termín odvozu KO 1-3 mesiac 2018

Termíny odvozu KO 1-3 mesiac 2018

27. 11. 2017 Zobraziť viac

Termín odvozu KO

Termín odvozu KO 10 - 12 mesiac 2017

5. 10. 2017 Zobraziť viac

Triedený zber

Triedený zber - Harmonogram zvozu na 4. štvrťrok 2017

5. 10. 2017 Zobraziť viac

Pozvánka

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV2272 Vozokánsky luh do národného zoznamu území európskeho významu

11. 4. 2017 Zobraziť viac

Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácii Hronovce

"Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou"

12. 10. 2016 Zobraziť viac

Stránka