Kontakt

   Adresa úradu:

   Obec Hronovce
   Levická 3
   935 61 Hronovce
   Slovensko

   Telefón: 036 77 96 020

   Napísať e-mail

RSS kanál obce

     RSS kanál

   Získajte aktuálne informácie   
   s využitím RSS

Hlavná stránka
Zverejnenie zámeru odpredať z majetku PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Pondelok, 07 Apríl 2014 10:00

Zverejnenie zámeru  odpredať z majetku OBCE HRONOVCE v k.ú.  Čajakovo  nehnuteľnosť, pozemok
Obec Hronovce

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Hronovciach č.  39 /2013, zo dňa, 13.9.2013

Obec Hronovce
zverejňuje zámer

odpredať z majetku Obce Hronovce v k.ú. Čajakovo , Levická cesta nehnuteľnosť, pozemok konkrétne:

parcelu  CKN č. 279/3, o výmere 1178 m2, záhrada , zapísanú na LV č. 1, okres Levice, Obec: Hronovce, katastrálne územie: Čajakovo, ktorá je vytvorená geometrickým plánom, číslo plánu 76/2013, zo dňa 16.10.2013, vypracované: GEODETCKÉ PRÁCE, Ing. Peter Havlík, Levice, oddelením z parcely CKN parcelné číslo 279 o výmere 2115 m2, zastavené plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1, okres: Levice, Obec: Hronovce, katastrálne územie: Čajakovo,

ako prípad hodný osobitného zreteľa.

Podľa § 9a bodu 8, písm. e) zákona č. 138/1991, Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že tento pozemok určený na odpredaj je obcou nevyužívaný a je pre obec prebytočným majetkom. Pozemok sa odpredáva  za kúpnu cenu 2,39 EUR/m2 pri výmere 1178 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu  2815,42 EUR zaokrúhlene 2820 Eur, ktorá bola stanovená Znaleckým posudkom č. 29/2014 zo dňa21.2.2014.

V Hronovciach, dňa 7.4.2014

Róbert C s u d a i
starosta obce

 
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Pondelok, 17 Marec 2014 08:00

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo č. 1/2014-GP DRP

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo (ďalej len „DRP“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu DRZ  v rámci grantového programu „Slnko, seno... Dolné Pohronie" na spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia  nasledovne:

v termíne od 17. marca 2014 do 02.mája 2014

Strategickým cieľom rozvoja územia DRP ukotveného v Integrovanej stratégii rozvoja územia je „Zlepšiť stav životného a obytného prostredia, zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov a vytvoriť dostatok pracovných príležitostí v území Dolnohronského regiónu do roku 2015“.

Nosným cieľom grantového programu DRP je preto podporovať prácu remeselníkov a malých producentov, združení a organizácií na území OZ DRP, ďalej prispieť k zlepšeniu životného a obytného prostredia obcí, rozvoju cestovného ruchu a k budovaniu pozitívneho vzťahu obyvateľov k regiónu prostredníctvom podpory nápadov, ktoré napomáhajú rozvíjať územie Dolnohronského rozvojového partnerstva a prispejú k tvorbe pridanej hodnoty.

Viac informácii nájdete na oficiálnych stránkach OZ DPR.

 
Výsledky I. kola volieb do VÚC 2013 za Nitriansky samosprávny kraj PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Pondelok, 11 November 2013 14:33

Výsledky I. kola volieb do VÚC 2013 za Nitriansky samosprávny kraj.

 


Modernizácia odpadového
hospodárstva v obci Hronovce

Dátum

Meniny

Dnes má meniny: Ervín
Zajtra má meniny: Slavomír


Vyhľadávanie

Práve nás číta

Máme online 2 hostí 
Za obsah zodpovedá:
Obecný úrad Hronovce
Administrátor stránky:
Webmaster


Stránkové dni

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
nestránkový deň
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00


Správca obsahu

         Obec Hronovce
         Levická 3
         935 61 Hronovce
         tel.: 036 77 96 020
         e-mail: hronovce@nextra.sk

Náhodný obrázok

msv.jpg

Najčítanejšie správy


Valid XHTML and CSS.

Vyrobil: Forma Studio - www.formastudio.sk   |   Prehlásenie o prístupnosti