Kontakt

   Adresa úradu:

   Obec Hronovce
   Levická 3
   935 61 Hronovce
   Slovensko

   Telefón: 036 77 96 020

   Napísať e-mail

RSS kanál obce

     RSS kanál

   Získajte aktuálne informácie   
   s využitím RSS

Hlavná stránka
Oznámenie - Közlemény PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Streda, 15 Október 2014 14:28

Vychádzajúc z § 12 ods. 4 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších noviel, oznamujeme občanom, že 22. októbra  2014 o 17.00 hodine sa v budove Obecného úradu v Hronovciach  uskutoční 26. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva,  na ktoré pozývame občanov obce.

P R O G R A M:

1.) Otvorenie

2.) Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.) Správa o plnení uznesení OZ

4.) Interpelácie

5.) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020 - návrh

6.) Záložná zmluva č. 400/635/2014 – bytový dom Domaša s.č. 700

7.) Návrh VZN č. 4/2014 – o umiestňovaní informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce

8.) Návrh na zmenu rozpočtu – zvýšenie dotácie pre TJ Družstevník Hronovce

9.) R ô z n e

a) Žiadosti o odkúpenie obecných  pozemkov

b) Sociálna problematika

10.) Diskusia

11.) Z á v e r

V Hronovciach 15.10.2014

Róbert C s u d a i    v.r.
starosta obceK Ö Z L E M É N Y

Értesítjük  a lakosságot, hogy Községünk Képviselő Testülete 2014.  október 22.-én 17.00 órai kezdettel a Hronovcei Községi Hivatalban  tartja 26.- nyilvános  gyűlését, melyre  mindenkit szeretettel meghív.

A gyülés napirendi pontjai a következők:

1.) M e g n y i t ó

2.) Javasló bizottság megválasztása, jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők

kinevezése

3) Beszámoló a határozatok teljesítéséröl

4.) Képviselők felszóllalásai

5.) A Lekér Község gazdasági  és szociális fejlesztési terve 2020- évig - javaslat

6.) A damásdi kataszterben levő  700-as számú lakóház 400/635/2014-es biztosítéki  szerződés  megtárgyalása

7.) A 4/2014-es számú „reklám-, propagációs-  és információs táblák”  elhelyezéséröl szóló általánosan kötelező rendelet jóváhagyása

8.) A költségvetés megváltostátására tett javaslat

9.) E y é b

a) Kérvények  községi beltelek megvásárlására

b) Szociális ügyek

10.) V i t a

11.) B e f e j e z é s

Hronovce, 2014.10.15.

C s u d a i Róbert   s.k.
polgármester


 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020 PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Streda, 15 Október 2014 10:15

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hronovce do roku 2020

 
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Hronovciach PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Streda, 01 Október 2014 11:21

 VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

Pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

v HRONOVCIACH

15.novembra 2014

Miestna  volebná komisia v HRONOVCIACH podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto  kandidátov:

1. Ján Belák                        42   servisný technik          Hronovce, Dlná č. 2.                       SaS

2. Zsolt  Belák                     52   podnikateľ                 Hronovce, Dlhá č. 30                SMK-MKP

3. Ružena Bendeová             57   podnikateľka              Hronovce, Železničná č.4         SMK-MKP

4. Thímea Beňová                43   admin. pracovníčka      Hronovce, Levická cesta 10.    MOST-HÍD

5. Ján Boženík                     56    mechanik                  Hronovce, Schubertova 16 .     MOST-HÍD

6. Alžbeta Császárová            58    vedúca pošty            Hronovce, Poštová č. 10           SMK-MKP

7. Silvia Gyürkiová                 49    opatrovateľka            Hronovce, Levická cesta 137.   SMK-MKP

8. Veronika Hrnčiarová,         40   admin. pracovníčka,     Hronovce, Dlhá 26.                  MOST-HÍD

9. Gábor Juhász ,Bc.             27   admin. pracovník,        Hronovce, Levická c. 65. nezávislý kandidát        

10. Alžbeta Némethová, Ing. 47  správkyňa daň. úradu   Hronovce, Dlhá č.44                 SMK-MKP

11.  Tibor Šánta                  54   súkr. podnikateľ          Hronovce, Dr.J.Zelenyáka 58.   SMK-MKP

12. Ján Urbančok                 60   vodič                        Hronovce, Fučíkova č. 5.           MOST-HÍD


V Hronovciach

Dátum: 1.10.2014

predseda volebnej komisie

 
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Streda, 01 Október 2014 11:12

Vyhlásenie kandidatúry

Pre voľby starostu obce v Hronovciach

15. novembra 2014

Miestna  volebná komisia v Hronovciach podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre  voľby starostu obce  zaregistrovala týchto kandidátov:

  1. Judita Berková       55 r.,      ekonómka             Hronovce, Hronská č. 61           nezávislý kandidát
  2. Róbert Csudai        49 r.,      mechanik              Hronovce, Levická cesta 136,     MOST-HÍD
  3. Gábor Juhász, Bc.   27r.,       admin.pracovník     Hronovce, Levická c. 65            nezávislý kandidát

V Hronovciach

Dátum: 1.10.2014

predseda volebnej komisie

 
Oznámenie PDF Tlačiť E-mail
Zverejnil: Obecný úrad Hronovce   
Štvrtok, 04 September 2014 11:26

OBEC HRONOVCE

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014.

Obecné zastupiteľstvo v Hronovciach podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením zo dňa 18.8.2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo  v Hronovciach bude mať v nastávajúcom volebnom období celkom 7 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Hronovciach 4.9.2014                                                             

Róbert C s u d a i
starosta obce

 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2


Modernizácia odpadového
hospodárstva v obci Hronovce

Dátum

Meniny

Dnes má meniny: Sergej
Zajtra má meniny: Alojza


Vyhľadávanie

Práve nás číta

Máme online 2 hostí 
Za obsah zodpovedá:
Obecný úrad Hronovce
Administrátor stránky:
Webmaster


Stránkové dni

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00
nestránkový deň
7:30 - 12:00     13:00 - 16:00


Správca obsahu

         Obec Hronovce
         Levická 3
         935 61 Hronovce
         tel.: 036 77 96 020
         e-mail: hronovce@nextra.sk

Náhodný obrázok

kastiel.jpg

Najčítanejšie správy


Valid XHTML and CSS.

Vyrobil: Forma Studio - www.formastudio.sk   |   Prehlásenie o prístupnosti